Komercinių transporto priemonių draudimas

Kokia informacija reikalinga, norint įsigyti komercinės transporto priemonės draudimą?

 • Kompanijos pavadinimas

 • Kompanijos adresas

 • Įmonės vadovo asmeninė informacija

 • Kiek metų veikia įmonė?

 • Ar turite draudimą kitoje kompanijoje? Jei taip, kokioje ir kada atsinaujinimas?

 • Ar turite kitokį draudimą (pvz.: automobilio, general liability) ir jo draudimo sertifikatą?

 • Kokiai kompanijai važiuojate? (pavadinimas, kontaktuojamo asmens informacija, DOT ar MC numeris)

 • Kokia apdrauda reikalinga? (bobtail, liability, cargo, non - trucking)

Vairuotojų informacija:

 • Vardas, pavardė

 • Gimimo data

 • Vairuotojo teisių numeris

 • Kada išduotos teisės?

 • Ar buvo nusižengimų, avarijų per paskutinius tris metus?

Transporto priemonės ir/ar priekabos informacija:

 • VIN numeris

 • Gamintojas

 • Modelis

 • Koks kablio tipas?

 • Koks treilerio tipas?

 • Kieno vardu registruota?

 • Ar yra nuomojamas iš kitos kompanijos?

 • Ar yra paskola?

 • Kokia vertė?

 • Parkavimo adresas

 • Kokiais atstumais važiuojate? Iki 50 mylių, 100 mylių, 200 mylių, 500 ir daugiau mylių

 • Ar turite DOT ar MC numerį?*

Pasiūlymui gauti atsiųskite atsakymus į klausimus, o jei turite draudimą, jo declaration pages emailu commercial@7vcagents.com

Žinokite, koks yra Jūsų transporto priemonės tipas:

Žinokite, koks yra Jūsų priekabos tipas:

Žodynėlis

 • Coverage - apdrauda.

 • Insured - apdraustasis.

 • DOT (Department of Transportation) - numeris, kurį Jums suteikia transporto departamentas.

 • MC (Federal Motor Carrier) - numeris, kuris suteikia galimybę važinėti už savo valstijos ribų.

 • Bobtail liability - draudžia, kai važiuojama be krovinio/treilerio.

 • Cargo – krovinio apdrauda.

 • Non – trucking – draudžia trucką ar trailerį tuo metu, kai nedirbama. Pvz.: ne darbo metu važiuojama iki parduotuvės ir įvyksta auto įvykis. Šiuo atveju draudimas padengtų taisymo išlaidas.

 • Property damage – dengia kitam auto padarytą žalą.

 • Physical damage – dengia žalą, kuri atsiranda dėl Jūsų kaltės.