Automobilio draudimas

Kokia informacija yra reikalinga, norint gauti preliminarią automobilio draudimo kainą?

 • * SVARBU! Draudimo kompanijų įstatymai nurodo, jog yra privaloma į draudimo sutartį įtraukti visus, vienam namų ūkiui priklausančius ir vairuojančius, asmenis. Vairuotojo neįrašymas į sutartį yra jūsų atsakomybė ir avarijos atveju agentas nėra atsakingas už į sutartį neįrašytus asmenis.

Kas įskaičiuota į vienpusio automobilio draudimo kainą?

Kas neįskaičiuota į vienpusio automobilio draudimo kainą? (norint šių apdraudų turite įspėti savo agentą)

Vienpusis draudimas - civilinė atsakomybė. Šis draudimas atlygina žalą, kuri padaryta kitam auto įvykio dalyvio automobiliui bei kompensuoja medicinines nukentėjusiojo išlaidas (ne Jūsų) , tik jei Jūs buvote avarijos kaltininkas.

Vienpusis draudimas

 • Liability only - civilinė atsakomybė (jei sužeidžiate kitą asmenį ir jei apgadinate kito žmogaus turtą).

 • Uninsured - Underinsured Motorists - apdrauda, kuri kompensuoja Jūsų medicinines išlaidas, jeigu kaltininkas neturi draudimo arba jo apdraudų limitai yra mažesni nei Jūsų.

 • Comprehensive - apdrauda, skirta atlyginti nuostoliams, patirtiems vagystės, vandalizmo atveju, susidūrimo su gyvūnu metu, ar nuo krentančių objektų: šakų, krušos.

 • Uninsured Motorists Property Damage - ši apdrauda dengia žalą, padarytą Jūsų automobiliui, jei patekote į nelaimingą atsitikimą, kurį sukėlė kitas asmuo, neturintis automobilio draudimo arba asmuo pabėgo iš įvykio vietos.

 • Medical - apdrauda, kompensuojanti Jūsų ir Jūsų šeimos narių medicinines išlaidas.

 • Roadside assistance - pagalba kelyje.

Kas įskaičiuota į dvipusio automobilio draudimo kainą?

Kas neįskaičiuota į dvipusio automobilio draudimo kainą? (norint šių apdraudų turite įspėti savo agentą)

Dvipusis automobilio draudimas - atitikmuo lietuviškajam kasko. Šis draudimas atlygins žalą, kuri padaryta Jūsų automobiliui, net jei Jūs buvote avarijos kaltininkas arba pvz., radote savo automobilį jau apgadintą, o kaltininkas - nežinomas.

Dvipusis draudimas

 • Physical damage (comprehensive and collision) - apdrauda, kuri draudžia Jūsų automobilio nuostolius.

 • Liability (bodily injury and property damage) - civilinė atsakomybė (jei sužeidžiate kitą asmenį ir jei apgadinate kito žmogaus turtą).

 • Uninsured - Underinsured Motorists (bodily injury) - apdrauda, kuri kompensuoja nuostolius, jeigu sužeistasis asmuo neturi draudimo arba jo apdraudų limitai yra mažesni nei Jūsų.

 • Medical - apdrauda, kompensuojanti Jūsų ir Jūsų šeimos narių medicinines išlaidas.

 • Roadside assistance - pagalba kelyje.

 • Custom equipment -apdrauda, kompensuojanti išlaidas, kurios atsiranda draudiminio įvykio metu pažeidus, apgadinus papildomas, modifikuotas automobilio dalis, kaip garso sistemos, ratlankiai ar kitas.

 • Rental Car Reimbursement - automobilio nuomos, kai ji būtina dėl įvykusio draudiminio įvykio, kompensacija.

 • Diminishing Deductible - jeigu metai po metų neturite jokių draudiminių įvykių ir turite šią apdraudą - automatiškai mažėja Jūsų deductible, suma, po kurios išmokėjimo draudimas kompensuoja patirtas išlaidas.

 • Accident forgiveness - apdrauda, kurią turint, ir vieną kartą padarius avariją, jei tai buvo Jūsų kaltė, nepakils draudimo kaina. Yra sąlygų.

 • New original parts/OEM - ši apdrauda užtikrina, kad sugadintos automobilio dalys bus keičiamos tik originaliomis. *Ne visi automobiliai kvalifikuojasi šiai apdraudai. Susisiekus galėsime pasakyti, ar Jūsų automobilis tinkamas šiai apdraudai.

 • Ir t.t.

Žodynėlis

 • Coverage - apdrauda.

 • Insured - apdraustasis.

 • Deductible - nuostolių suma, kurią turite sumokėti Jūs. Kuo mažesnis deductible, tuo didesnė draudimo kaina.

 • Liability to others - civilinė atsakomybė (jei sužeidžiate kitą asmenį ir jei apgadinate kito žmogaus automobilį).

 • Uninsured - Underinsured Motorists -apdrauda, kuri kompensuoja nuostolius, jeigu sužeistasis asmuo neturi draudimo arba jo apdraudų limitai yra mažesni nei Jūsų.

 • Physical Damage - apdrauda, kuri draudžia, jei susidūrimo su kitu automobiliu ar daiktu metu, buvo apgadintas Jūsų automobilis.

 • Medical - medicininės paslaugos.

 • Roadside assistance - pagalba kelyje.

 • Custom equipment - draudžia bet kokią įrangą, baldus ar dalis, kurios, nors ir laikinai, yra pritvirtintos prie automobilio.

 • Rental Car Reimbursement - automobilio nuomos kompensacija.

 • Auto Extra - su šia apdrauda kompensuojamos: išlaidos, skirtos auto įvykio metu atsiradusiems Jūsų arba kito asmens gyvūnėlio sužeidimams gydyti, oro pagalvių pakeitimas, dviračių ar dviračių laikiklių, slidžių ar slidžių laikiklių keitimas ar taisymas (iki tam tikros sumos), priekinio stiklo valytuvų keitimas.

 • Diminishing Deductible - jeigu metai po metų neturite jokių claimų ir turite šią apdraudą - automatiškai mažėja Jūsų deductible.

 • Accident forgiveness - apdrauda, kurią turint, ir vieną kartą padarius avariją, net jei tai buvo Jūsų kaltė, nepakils draudimo kaina.

 • New original parts/OEM - ši apdrauda užtikrina, kad sugadintos automobilio dalys bus keičiamos tik originaliomis. *Ne visi automobiliai kvalifikuojasi šiai apdraudai. Susisiekus galėsime pasakyti, ar Jūsų automobilis tinkamas šiai apdraudai.